Sitemap

Showband Marum is een vereniging die volop in beweging is. Er wordt veel tijd en geld gestoken in opleiding en ontwikkeling. Maar subsidies worden steeds verder ingekort en de opbrengsten van contributies en optredens zijn ontoereikend om de Showband financieel op niveau te houden.

Een paar enthousiaste mensen hebben daarom een idee uitgewerkt met als doelstelling om Showband Marum in diverse facetten te ondersteunen, onder leiding van voorzitter Dhr. A. Klaver. Het ondersteunen gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het organiseren van acties, met als doel het inzamelen van geld, maar ook door het verlenen van hand- en spandiensten.

Links kunt u informatie vinden over verscheidene manieren waarop Showband Marum financieel gesteund wordt.